Vítejte na webu projektu RESTART 4.0

Restart 4.0 je projektem neziskové organizace Síť pro rodinu, střešní organizace mateřských center v ČR, která již 17 let působí v oblasti prorodinných aktivit a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny:
osoby, které pečují o malé děti (např. rodiče na/po rodičovské dovolené) a osoby nad 50 let. Obě tyto skupiny spojuje jeden negativní jev: jsou výrazně znevýhodněné na trhu práce.

Restart 4.0 má za cíl monitorovat, vzdělávat a rekvalifikovat účastníky z výše uvedených skupin s cílem aktivního začlenění na trh práce ať již ve formě zaměstnanecké, či podnikatelské.

Projekt probíhá v Plzeňském kraji.