Cíl projektu

Projekt RESTART 4.0 reaguje na očekávané změny pracovního trhu a pomůže pevněji ukotvit v pracovním procesu i sociálním systému dvěma cílovým skupinám – osobám pečujícím o malé děti a osobám nad 50 let. Projekt tak reaguje na dlouhodobě znevýhodněné postavení těchto dvou skupin na trhu práce.

Cílová skupina rodičů pečujících o děti je na trhu práce nejistá, má nízké sebevědomí způsobené dlouhodobou absencí na trhu práce. Další příčinou znevýhodnění jsou děti, zajištění jejich péče, a to nejen v předškolním věku.
U osob ve věkové kategorii nad 50 let se projevuje nízká víra ve vlastní schopnosti a možnosti změnit nebo zlepšit své kompetence podle požadavků zaměstnavatele v kontextu vývoje technologií.

Obě cílové skupiny mají s ohledem na finanční příjmy problém zaplatit si vzdělávací či rekvalifikační kurzy v komerčním sektoru. Projekt pomůže řešit výše uvedené problémy obou cílových skupin nabídkou odborného a praktického vzdělání ve vybraných oborech. Strategickým cílem projektu je připravit účastníky tak, aby byli ekonomicky soběstační a zůstali aktivní na trhu práce. A to jak v novém zaměstnání, tak případně i jako začínající podnikatelé.

Cílem realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit je zlepšit a upevnit postavení účastníků na trhu práce a to prostřednictvím následujících dílčích cílů:

1. Zlepšení schopností, znalostí a dovedností pro snazší uplatnění na trhu práce

2. Rozšíření kvalifikace

3. Zajištění pracovního poměru na zkoušku po dobu 6 měsíců