Cílové skupiny projektu

Osoby pečující o malé děti

Jedná se převážně o ženy na rodičovské dovolené nebo po ukončení mateřské dovolené, ženy pečující o děti předškolního i školního věku.

Cílem projektu u této cílové skupiny je pomoci v těchto bodech:
návrat na trh práce, sladění práce a rodiny, adekvátní finanční ohodnocení, zvýšení sebedůvěry, zvýšení znalostí a zkušeností, rozvoj vlastního podnikání při zajištění péče o děti, vedení a konzultace problémových situací, získání odpovědí na otázky ve vztahu k trhu práce, potřeba vedení při vstupu do zaměstnání, nabídka flexibilní formy pracovního úvazku.

Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

Jedná se převážně o ženy a muže, kteří ztratili zaměstnání ve věku 50+ a nejsou z hlediska potřeb zaměstnavatelů dostatečně perspektivní.

Cílem projektu u této cílové skupiny je pomoci v těchto bodech:
adekvátní pracovní výkon v zaměstnání, podpora při zavádění nových technologií ve firmě, zvýšený zájem o zahájení vlastní podnikatelské činnosti, zájem o předávání a sdílení svých zkušeností i s mladšími kolegy, zájem o přizpůsobení se trhu práce, ale na základě dostatečně dlouhé doby, potřeba změna profese, ale s jistotou zaměstnání v dalších minimálně 5 letech.

Shrnutí – co nabízíme cílovým skupinám:

  • prohloubení znalostí a získání dovedností, které usnadní orientaci a návrat na trh práce
  • semináře, workshopy a kurzy = individuální vzdělávací plán zdarma
  • možnost získání nové kvalifikace v hodnotě až 20.000,- zcela zdarma
  • tým zkušených lektorů Sítě pro rodinu
  • vzdělávací aktivity v malých skupinách
  • individuální péči o každého účastníka/každou účastnici projektu
  • péči o děti v době konání vzdělávacích aktivit zdarma
  • v případě úspěšné rekvalifikace zaměstnání na 6 měsíců – tzv. zaměstnání na zkoušku u vybraných zaměstnavatelů pro 35 osob zapojených do projektových aktivit
  • úhradu cestovného na jednotlivé vzdělávací akce