Co vám v rámci projektu nabízíme

Zde je přehled toho, co vám v rámci projektu nabízíme za vzdělávací aktivity:

1. Vstupní vzdělávání

 • Motivační programy

Motivační zážitkový program zaměřený na posílení osobní kapacity jednotlivých zájemců/kyň o zapojení do projektu.

 • Pracovně-právní problematika

Zákoník práce a další legislativní úpravy spojené s trhem práce a s podmínkami v pracovním procesu, podmínky a možnosti zaměstnávání včetně OSVČ.

 • Orientace na trhu práce a příprava na vstup na trh práce

Nabídka na trhu práce v Plzeňském kraji, možné formy práce, příprava na vstup na trh včetně sdílení zkušeností ve skupině.

 • Zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů

Osobní rozhovor s psychologem, vypracování individuálního plánu pro osobní rozvoj pracovních kompetencí a odborných znalostí v rámci účasti v projektu

2. Obecné vzdělávání

Osoby zapojené do projektu si vyberou na základě individuálních plánů 4 semináře z nabídky 3 níže uvedených oblastí, které jsou vzájemně provázané a které vyplývají z aktuálních potřeb účastníků.

 • Měkké dovednosti

Sebeprezentace, sebereflexe, kritické vnímání sebe sama, strategické neboli koncepční myšlení, strukturované myšlení vedoucí k rozpoznání, pochopení a řešení problému, myšlení podle analogií, podnikatelské myšlení, rozhodování v podmínkách nejistoty, ochota riskovat, ochota učit se novým věcem, otevřenost, flexibilita, schopnost se adaptovat, zvládání zátěže, orientace v informacích apod.

 • Komunikační dovednosti

Řešení konfliktů a vyjednávání, asertivní jednání, tvůrčí (kreativní) nebo týmové řešení problémů, kooperace, budování týmu, ovlivňování lidí nebo prodejní dovednosti, vytváření sociálních sítí, konstruktivní kritičnost a schopnost přijímat kritiku apod.

 • Finanční gramotnost

Jedná o základy týkající se rodinného rozpočtu, podmínek pro půjčky, příjmy a výdaje domácnosti, rozpočty nákladů a příjmů pro podnikatele apod.

3. Specifické vzdělávání

Cílem je rozvíjet osobnosti, které získaly základní podporu ve vstupním a obecném vzdělávání, a budou mít zájem dál prohloubit své vzdělání tak, aby se mohly samostatně vrátit na trh práce, a to především jako OSVČ.

 • Základy podnikání

Legislativa, účetnictví, daně, podnikatelský záměr, time management, byznys plán, atd.

Účastník/ice získá základní potřebné informace pro rozjezd svého podnikání. Získá informace o formálních podmínkách, konkrétních krocích a častých chybách.

 • Marketing a využívání moderních IT nástrojů (sociální sítě, apod.)

Nástroje marketingu a jak s nimi pracovat, jak je používat.

 • Specifické IT vzdělávání (webové projekty pro podporu podnikání a internetové gramotnosti)

Obsah zaměřený na Word, Excel, Google doc., PPT, forma e-shopů apod.

 • Posilování osobnostní kapacity cílové skupiny

Osoba mentora poskytne podporu formou individuálních konzultací. Diskuze s mentorem by měla směřovat ke zjištění, zda jednotlivci z cílových skupin již získali potřebnou podporu nebo jaké mají další potřeby.

4. Kvalifikační vzdělávání

Cílem je umožnit nové vzdělání tak, aby účastníkům usnadnilo najít uplatnění na trhu práce.

 • Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

přípravný kurz a zkouška profesní kvalifikace

 • Manažer/ka NNO

rekvalifikační kurz

 • Auditor/ka SPR (Společnost přátelská rodině)

přípravný kurz + zkouška

 • Asistent pedagoga, popřípadě ošetřovatel domácí péče

rekvalifikační kurz

 • Volba jiného re/kvalifikačního kurzu

možnost volby dle osobního zájmu, ale v kontextu potřeb trhu práce v Plzeňském kraji

5. Zaměstnávání

Cílem je umožnit absolventům získat zkušební podporované pracovní místo s možností si ho udržet. Jedná se aktivity podporující zaměstnávání cílové skupiny u zaměstnavatelů (mateřských center, místních organizací, firem a podnikatelů). Cílová skupina je zaměstnána na 0,5 úvazku ve firmě na pozici odpovídající rekvalifikačnímu kurzu. Cílová skupina získá pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení smlouvy.

Mentoring cílové skupiny V průběhu zaměstnávání bude jako podpora pro cílovou skupinu zajištěn mentoring. Dochází k podpoře během pracovního výkonu, vyjasnění otázek spojených s průběhem výkonu práce, sladění pracovního a osobního života, zajištění vedení a podpory během výkonu práce, vyjasnění problémů na pracovišti a komunikace se zaměstnavatelem.