Síť pro rodinu, z.s.

Nezisková organizace Síť pro rodinu, z.s. (původně Síť mateřských center o.s.) vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. V současné době sdružuje téměř 260 mateřských center po celé České republice.

Posiluje občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Organizuje semináře, workshopy, a další vzdělávací akce.

Více informací naleznete na www.sitprorodinu.cz