Přehled vzdělávacích aktivit

PROJEKT RESTART 4. 0 – Vzdělávací aktivity SOUHRNNÝ PŘEHLED


Vstupní vzdělávání – všichni účastníci

 – Motivační program

Obsah: motivační zážitkový program v kontextu klíčových aktivit a individuálního přínosu projektu

zaměřený na posílení osobní kapacity jednotlivých zájemců/kyň o zapojení do projektu

 • Časová dotace 4 hod.

 – Pracovně-právní problematika

Obsah: zákoník práce a další legislativní úpravy spojené s trhem práce a s podmínkami v pracovním procesu, podmínky a možnosti zaměstnávání včetně OSVČ

 • Časová dotace 6 hodin

 – Orientace na trhu práce a příprava na vstup na trh práce

Obsah: nabídka na trhu práce v Plzeňském kraji, možné formy práce, příprava na vstup na trh včetně

sdílení zkušeností ve skupině.

 • Časová dotace 6 hodin

 – Zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů – 2 hodiny s psychologem

Obsah: osobní rozhovor s psychologem, vypracování individuálního plánu pro osobní rozvoj pracovních kompetencí a odborných znalostí v rámci účasti v projektu. – 1 h písemné testování, následné vyhodnocení s psychologem, 1 h osobní konzultace


 Obecné vzdělávání – všichni účastníci

Průběh: Osoby zapojené do projektu si vyberou na základě individuálních plánů 4 semináře z nabídky 3 níže uvedených oblastí, které jsou vzájemně provázené a které vyplývají z aktuálních potřeb CS.

 – Měkké dovednosti – variace nabídky v tématech:

1. Prezentační dovednosti

Obsah: např. sebeprezentace, sebereflexe, kritické vnímání sebe sama, schopnost se adaptovat, flexibilita,…

 • Časová dotace 6 hodin

2. Emoční inteligence, řešení konfliktů a práce se stresem

Obsah: význam pocitů a potřeb v našem životě, co se v nás při stresu děje, příčiny konfliktů a nedorozumění, praktické tipy na zvládání stresu, prevence přetížení a vyčerpání

 • Časová dotace 6 hod.

3. Práce s informacemi a kreativní myšlení

Obsah: pochopení a řešení problému, podnikatelské myšlení, rozhodování v podmínkách nejistoty, ochota riskovat, ochota učit se novým věcem, schopnost se adaptovat a přijímat změny, zvládání zátěže, objevování a orientace v informacích, myšlenkové mapy – tvorba a práce s nimi, objevování a práce s informacemi apod.

 • Časová dotace 6 hodin

– Komunikační dovednosti – variace nabídky v tématech:

4. Efektivní komunikace a řešení konfliktů a Time management

Obsah: příčiny konfliktů a nedorozumění, nejčastější chyby v komunikaci, zásady efektivní komunikace, jak si porozumět, Time management, zásady plánování

Časová dotace 6 hodin

5. Sociální sítě

Obsah: jak využít soc. sítě pro potřeby podnikání, jak zasáhnout cílovou skupinu na soc. sítích, jak se pohybovat na soc. sítích bezpečně, příklady dobré a špatné praxe

 • Časová dotace 6 hodin

 – Finanční gramotnost

6. Základy finanční gramotnosti

Obsah: základy týkající se rodinného rozpočtu, podmínek pro půjčky, příjmy a výdaje domácnosti, rozpočty nákladů a příjmů pro podnikatele apod.

 • Časová dotace 6 hodin

Každá osoba získá minimálně 24 hodin podpory z KA03.

Absolventi/ky  obdrží potvrzení o absolvování konkrétních seminářů.


Specifické vzdělávání – všichni účastníci

Průběh: Účastník si vybere ze tří níže uvedených tematických oblastí minimálně 2 školení na doplnění znalostí získaných v KA02 a KA03.

 – Základy podnikání

Obsah: legislativa, účetnictví, daně, podnikatelský záměr, byznys plán, rozpočet, praktické založení s.r.o. nebo OSVČ atd.  – základní potřebné informace pro rozjezd podnikání

 • Časová dotace 6 hod.

– Marketing a využívání moderních IT nástrojů

Obsah: nástroje marketingu a jak s nimi pracovat, jak je používat

 • Časová dotace 6 hodin

 – Specifické IT vzdělávání

1. Tvorba webových stránek

Obsah: všeobecné základní principy tvorby webových stránek, ukázky tvorby stránek – Webnode, WordPress, šablony pro e-shopy

 • Časová dotace 6 hodin

2. Grafika pro negrafiky

Obsah: základní pravidla pro tvorbu propagačních materiálů, ukázka tvorby letáků – možnosti, vychytávky, tipy na možnosti zpracování – grafické programy, na koho se obrátit atp.

 • Časová dotace 6 hodin

– Posilování osobnostní kapacity cílové skupiny

osoba mentora poskytne podporu formou individuálních konzultací. Diskuze s mentorem by měla směřovat ke zjištění, zda jednotlivci z cílových skupin již získali potřebnou podporu nebo jaké mají další potřeby.

 • Pozice mentorky a odborných poradkyň – telefonické a emailové poradenství v různých oblastech-
 • Vykazování prostřednictvím formulářů na disku

Absolventi získají potvrzení o absolvování konkrétních školení.


 Kvalifikační vzdělávání

Průběh: Osoby si budou moci vybrat z připravené nabídky, která vychází jak z aktuálních potřeb trhu práce, tak i z odhadu jeho vývoje.

 – Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Přípravný kurz (18 hodin) a zkouška (2 hodin). Síť pro rodinu, z.s. je autorizovanou osobou pro zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód:69-017-M)

 • Síť, lze průběžně dle vypsaných kurzů (únor, květen, srpen, říjen), realizace v PRAZE

 – Manažer/ka NNO

rekvalifikace (120 hodin teorie + 40 hodin praxe), předpoklad. Síť pro rodinu aktualizuje na základě poptávky z NNO akreditaci rekvalifikačního kurzu manažer/ka NNO.

 • Nabídka nejdříve březen 2020

 – Asistent pedagoga, popřípadě ošetřovatel domácí péče

rekvalifikační kurz (160 hodin). Oblast asistence či péče se stává stále více potřebnou a navíc má přesah perspektivy do budoucnosti, proto se v projektu cíleně zaměříme na kvalifikaci v této oblasti.

– Volba jiného re/kvalifikačního kurzu

možnost volby dle osobního zájmu, ale v kontextu potřeb trhu práce v Plzeňském kraji tak, aby jejich restart na trhu práce vedl k jejich stabilnímu uplatnění na trhu práce.

Absolventi/ky obdrží certifikát o kvalifikaci od vzdělávací instituce, kde bude RK absolvovat.


 Zaměstnávání

– Aktivity podporující zaměstnávání cílové skupiny u zaměstnavatelů (mateřských center, místních organizací, firem a podnikatelů)

 Účastník projektu může být zaměstnán pouze v případě obdržení certifikátu o kvalifikaci.

Zaměstnání je na 0,5 úvazku ve firmě na pozici odpovídající rekvalifikačnímu kurzu, na základě  pracovní smlouvy na dobu určitou s možností prodloužení smlouvy.

Přihlášky na leden 2020 ZDE